Na akom princípe pracuje HBOT?

Za normálnych okolností je kyslík absorbovaný do obehu, keď dýchame a transportovaný po celom tele červenými krvinkami. Pod tlakom môže byť kyslík rozpustený do všetkých telesných tekutín, krvnej plazmy, tekutín lymfatického a centrálneho nervového systému a do kostí. Toto nám dáva možnosť, aby sme rozpustili, transportovali a priviedli oveľa viac kyslíku do tkanív a buniek.

HBOT zlepšuje kvalitu života v mnohých oblastiach. Pri veľa stavoch ako napríklad posttraumatická stresová porucha (Post-traumatic stress disorder, skrátene PTSD) alebo mozgová príhoda sa dosiahla pozitívna odozva na hyperbarickú oxygenoterapiu.

Prečo HBOT funguje?

Už dlhú dobu vieme, že uzdravenie v mnohých častiach tela sa neudeje bez dostatočného množstva kyslíka v tkanivách. V mnohých prípadoch ako napríklad problémy s krvným obehom a nehojacich sa rán, dostatočné množstvo kyslíka sa nedokáže dostať do poškodených oblastí.

Kyslík sa dokáže dostať do oblastí, kde nastalo zníženie alebo zablokovanie krvného obehu. Takýmto spôsobom sa môže zvýšené množstvo kyslíka dostať k poškodenému tkanivu, aby pomohlo telu podporiť procesy uzdravenia. Zvýšenie úrovne kyslíku zvyšuje schopnosť bielych krviniek zničiť baktérie, znížiť opuch a poskytuje rýchlejší rast nových vlásočníc v postihnutých oblastiach.

HBOT je bezpečný a efektívny nástroj, ktorý zabezpečuje absorpciu väčšieho množstva kyslíka do krvného obehu s takmer žiadnymi vedľajšími účinkami.

10 základných benefitov HBOT

  1. Zvýšená perfúzia kyslíka (okamžité zvýšenie voľne dostupného kyslíka, ktoré sa využije v tkanivách).
  2. Neovaskularizácia - angiogenéza (rast nových krvných ciev)
  3. Zvýšená funkcia bielych krviniek (zlepšenie aktivity neutrofilov a makrofágov)
  4. Vplyv na faktory týkajúce sa liečenia nervových tkanív (VegF, BDNF, HIF1)
  5. Zvýšenie kapacity pre liečenie rán (PDGF, VegF, produkcia kolagénu pri procese hojenia krvného obehu)
  6. Uvoľňovanie kmeňových buniek (až do 8 násobné zvýšenie mezenchymálnych a CNS (centrálny nervový systém) kmeňových buniek)
  7. Vazokonstrikcia (zníženie edému a opuchov pri poškodených tkanivách)
  8. Uzdravenie mitochondrií (zvýšenie veľkosti, tvaru a počtu mitochondrií)
  9. Protizápalový faktor (zníženie zápalových cytokínov a zvýšenie protizápalových cytokínov)
  10. Rovnováha mikrobiómu (zníženie anaeróbnych patogénov a zvýšenie aeróbnych probiotík)
Domov